Mitglied des Oberhauses (上院)

 1. Saionji Tsunesuke

 2. Nakayama Shintarō

 3. Toranaga Katsumoto

 4. Haneda Yoshiharu

 5. Chiyozawa Hiroki

 6. Itō Daisuke

 7. Hanazawa Shiki

 8. Konoe Tomosaburō

 9. Takatsukasa Makoto

 10. Nijō Kinji

 11. Imagawa Yoshimoto

 12. Nakano Renzo

 13. Ara Gonshiro

 14. Mōri Takamoto