Einwohner Saizū-miyako

 1. Tadayori Kazuhito-shinnō

 2. Sado Haruto

 3. Takahashi Hideaki

 4. Ara Gonshiro

 5. Nakano Renzo

 6. Tokuma Murai

 7. Mimaki Katsuhito-shinnō

 8. Tanaka Wakanohana

 9. Kawaguchi Iona

 10. Yoshimura Gyoshin

 11. Mochizuki Juichi

 12. Morikawa Kiichi

 13. Hirota Tarō

 14. Tagomi Nobusuke

 15. Shiota Yumi

 16. Chiba Akane

 17. Kobayashi Daigo

 18. Nakayama Shintarō

 19. Utsumi Ieshige

 20. Hanazawa Shiki

 21. Hirohito

 22. Nijō Shunji

 23. Abe Shunji

 24. Haneda Yoshiharu

 25. Nijō Kinji

 26. Santō Akihito

 27. Kaneka Akiko

 28. Kaneka Sejii