Einwohner Saizū-miyako

 1. Tanaka Wakanohana

 2. Kawaguchi Iona

 3. Yoshimura Gyoshin

 4. Mochizuki Juichi

 5. Morikawa Kiichi

 6. Hirota Tarō

 7. Tagomi Nobusuke

 8. Shiota Yumi

 9. Chiba Akane

 10. Kobayashi Daigo

 11. Nakayama Shintarō

 12. Utsumi Ieshige

 13. Hanazawa Shiki

 14. Hirohito

 15. Nijō Shunji

 16. Abe Shunji

 17. Haneda Yoshiharu

 18. Nijō Kinji

 19. Santō Akihito

 20. Kaneka Akiko

 21. Kaneka Sejii